dissabte, 2 d’agost del 2014

Resum meteorològic juliol 2014

Pel que fa a les temperatures:


                                 Dia
T. Max. Mes 32,7 17
T. Min. Mes 9,1 8
T. Mitja. Mes 21,26
T. Mitja. Max. 27,86
T. Mitja. Min. 14,65
Mitja més alta 25,8 17
Mitja més baixa 16,85 8
Màxima + baixa 20,4 7
Mínima + alta 18,9 17
Dies Max +30 10
Dies Max +25 27
Dies Max -0  0
Dies Min +20 0
Dies Min -00
Dies Min -5 0
Dies Min -10 0
Oscil:lació mitja 13,21
Oscil·lació max 17,8 30
Oscil·lació min 5,5 7

Pel que fa a la precipitació:
             Dia
Precip. Total 30,1
P. max 24 h 8,7 7
Dies Pp + 0,1 8
Dies Pp + 1,0 6
Dies Pp + 5,0 3
Dies Pp + 10,0 0
Dies Pp + 20,0 0
Dies Pp + 50,0 0


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada