dilluns, 28 de desembre del 2009

Diari fenològic (dia 27 de desembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): Sense fulla i en aturada hivernal.

Lledoner (Celtis australis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Queda un 5% del total de les fulles per caure.

Om (Ulmus minor): Sense fulla i en aturada hivernal.

Ametller (Amygdalus communis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Carrasca (Quercus rotundifolia): En aturada hivernal.

Garric (Quercus coccifera): En aturada hivernal.

Aranyoner (Prunus spinosa): Sense fulla i en aturada hivernal.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Sense fulla i en aturada hivernal.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fulla caiguda en un 50%.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulla de color marró i caiguda en un 90%, aproximadament, fruit tot ell de color negre i madur.

Timó (Thymus vulgaris): Completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): En aturada hivernal
Roser bord (Rosa sp): La totalitat de la fulla ha caigut, queden alguns fruits dispersos a l'arbre.

Comentaris: La setmana ha estat molt més suau i plujosa que l'anterior, amb precipitacions abundants i una clara recuperació de temperatures. Això s'ha traduit en que els conreus herbacis hagin tingut un alleujament després de les dures condicions de la setmana passada, i que hagin reprès el creixement.
Pel que respecta als arbres i arbustos, pràcticament tots es troben en aturada hivernal i no tenen ja cap mena de moviment.

dilluns, 21 de desembre del 2009

Dades meteorològiques del SMC (14 al 20 de desembre de 2009)

Setmana de temperatures gèlides, les més baixes del present hivern i, molt probablement, les més baixes des de l'any 2005.
L'entrada d'aire fred provinent de Centreeuropa que es va iniciar el diumenge 13 va agafar molta força, amb una caiguda sobtada de temperatures i l'aparició de nevades a la comarca. Val a dir que, tret de l'extrem sud, en general han estat poc importants i més aviat anecdòtiques, però en tota la setmana, en els indrets més alts arreu i a la resta en els obacs, no s'ha fos gens de neu malgrat el poc gruix que n'hi havia, fet que dóna fe de les baixes temperaures que s'han assolit. Fins i tot és probable que en les zones més fondes les mínimes hagin baixat tranquil·lament per sota dels -10ºC, fet que no passa cada hivern.
Pel que fa a les precipitacions, com sol passar sempre que ens afecta una massa d'aire tant freda, aquestes, degut al seu origen continental, acostumen a ser molt seques, per la qual cosa les nevades han estat de poca importància. Habitualment es dóna aquesta circunstància, a temperatures molt baixes, precipitacions escasses. Per trobar nevades abundants cal buscar temperatures properes als 0ºC.
Tot això, com es pot veure a l'apartat de fenologia, ha afectat als vegetals de forma intensa.

Pel que fa a les dades que s'ha recollit aquesta setmana a les estacions del SMC més properes: 14/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós0,1-1,5-0,70,2
Lladurs5,1-1,81,70,2
Cervera-0,3-2,1-1,22,6
Òdena7,2-0,53,44,4
La Panadella-0,8-3,1-2,01,7
 
  15/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós-0,1-3,9-2,00,2
Lladurs-1-4,9-3,00
Cervera0,8-2,7-1,00
Òdena3,3-0,31,50
La Panadella-1,1-4,2-2,70
 
  16/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós-0,7-5,7-3,20
Lladurs-1,5-6,9-4,20
Cervera-0,3-5,3-2,80
Òdena3-4,3-0,70
La Panadella-1,4-5,2-3,30
 
  17/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós-0,2-2,6-1,40
Lladurs0,2-3,9-1,90
Cervera0,7-2,2-0,80,3
Òdena3,50,42,00,1
La Panadella-0,7-4,6-2,70
 
  18/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós0,5-4,9-2,20
Lladurs0,2-6,1-3,00
Cervera1,3-5,6-2,20
Òdena4,6-4,9-0,20
La Panadella-0,3-6,5-3,41,1
 
  19/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós0,4-7,2-3,40
Lladurs2,5-6-1,80
Cervera0,3-5,7-2,70
Òdena4-7,3-1,70
La Panadella-1,3-6,5-3,90
 
  20/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós0,4-8,8-4,20
Lladurs0,9-9,7-4,40
Cervera0,6-7,2-3,30
Òdena4,3-6,4-1,10
La Panadella-0,7-7,9-4,30

Diari fenològic (dia 20 de desembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)


Noguera (Juglans regia): Sense fulla i en aturada hivernal.

Lledoner (Celtis australis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Queda un 5% del total de les fulles per caure.

Om (Ulmus minor): Sense fulla i en aturada hivernal.

Ametller (Amygdalus communis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Carrasca (Quercus rotundifolia): En aturada hivernal.

Garric (Quercus coccifera): En aturada hivernal.

Aranyoner (Prunus spinosa): Sense fulla i en aturada hivernal.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Sense fulla i en aturada hivernal.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): 100% de fulla de color groc, n'ha caigut una part (aproximadament un 25%).

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulla de color marró i caiguda en un 90%, aproximadament, fruit tot ell de color negre i madur.

Timó (Thymus vulgaris): Completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): Fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): La totalitat de la fulla ha caigut, queden alguns fruits dispersos a l'arbre.

Comentaris: La setmana ha estat molt i molt freda, amb temperatures negatives els 7 dies de la setmana, arribant a mínimes properes als -10ºC, i amb petites nevades. Aquest fet condiciona que pràcticament no s'observa fauna per la zona, i pel que fa a les espècies herbàcies i que no es troben en aturada hivernal, aquestes presenten un mal aspecte, amb fulles arronsades per culpa del fred i la sequedat de l'ambient i el terreny. S'atura el creixement de tots els conreus, almenys pel que fa a la part aéria, a l'espera de determinar si hi ha hagut danys degut a les gelades, sobretot en la colza.

dimecres, 16 de desembre del 2009

Diari fenològic (dia 13 de desembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)


Noguera (Juglans regia): Sense fulla i en aturada hivernal.

Lledoner (Celtis australis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Queda un 15% del total de les fulles per caure.

Om (Ulmus minor): Sense fulla i en aturada hivernal.

Ametller (Amygdalus communis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Carrasca (Quercus rotundifolia): En aturada hivernal.

Garric (Quercus coccifera): En aturada hivernal.

Aranyoner (Prunus spinosa): Sense fulla i en aturada hivernal.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Sense fulla i en aturada hivernal, queden fruits pendents de ser consumits per la fauna.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): 80% de fulla de color groc, encara sense caure.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulla de color marró i caiguda en un 50%, aproximadament, fruit tot ell de color negre i madur.

Timó (Thymus vulgaris): Completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): Fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): La totalitat de la fulla ha caigut, queden alguns fruits dispersos a l'arbre.

Comentaris: La progressiva i acusada baixada de temperatures de la segona part de la setmana, amb les primeres gelades i lleugeres nevades, han accentuat la caiguda de la fulla dels arbres i arbustos caducifolis, i l'entrada en aturada hivernal de la majoria de les espècies.
Tant sols algunes espècies herbàcies creixen de forma lleugera, aprofitant la relativa humitat i temperatures suaus de principis de setmana, fet que ha afavorit, per exemple, un creixement constant dels conreus herbacis d'hivern.
No s'observa activitat d'insectes el dia de l'observació, ja que la situació atmosfèrica és ja clarament hivernal (boira i temperatura propera als 0ºC).

dilluns, 14 de desembre del 2009

Dades meteorològiques del SMC (6 al 13 de desembre de 2009)

Els darrers dies s'han caracteritzat per un canvi progressiu envers les condicions purament hivernals. A primers de setmana han continuat les característiques dels dies anteriors, amb predomini de cels poc o mig ennuvolats, pas de cues de fronts molt poc actius i algunes precipìtacions febles.
Posteriorment, l'aparició d'un anticicló potent al nord d'Àfrica ens ha portat un temps absolutament estable, amb sol i boires a les terres interiors, que de forma puntual arribaven a l'Alta Segarra, portant un temps fred i humit, però sense precipotacions. Cal destacar les inversions tèrmiques que es donaven a les nits i matinades, amb mínimes més fredes a les zones baixes.
A finals de setmana, el moviment d'aquest anticicló cap al nord ha permés l'entrada d'una massa d'aire molt freda provinent de Centreuropa, amb formació d'una àrea de baixes presions damunt la zona mediterrània que ha ocasionat, el diumenge dia 13, les primeres nevades anecdòtiques del present hivern, sobretot en zones altes on, fins i tot, va arribar a quallar lleugerament.
Les dades de temperatura i precipitació recollides els darrers 8 dies a les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya són les següents:06/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
14,3
4,3
9,3
0,2
Lladurs
14,4
3,4
8,9
0
Cervera
14
3,7
8,9
0
Òdena
18,5
0,8
9,7
0
La Panadella
13,6
7
10,3
007/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
10,3
5,5
7,9
0
Lladurs
9,2
4,2
6,7
0,2
Cervera
11
5,3
8,2
0
Òdena
15,9
7,3
11,6
0
La Panadella
10,7
6,9
8,8
008/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
10,2
4,7
7,5
0
Lladurs
6,5
4,3
5,4
0,2
Cervera
11,2
3,8
7,5
0
Òdena
15,2
2,8
9,0
0
La Panadella
10
5,9
8,0
009/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
12,7
2,6
7,7
0,2
Lladurs
12,4
3,2
7,8
0,2
Cervera
11,4
2,4
6,9
0
Òdena
15,9
0,8
8,4
0
La Panadella
10,6
3,4
7,0
010/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
15,2
2,8
9,0
0,2
Lladurs
14,3
4,8
9,6
0
Cervera
12,3
2
7,2
0
Òdena
18,8
0,8
9,8
0
La Panadella
12,6
4,9
8,8
011/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
9,6
0,7
5,2
0,2
Lladurs
13,1
2
7,6
0
Cervera
6,3
-0,9
2,7
0
Òdena
16,3
-0,1
8,1
0
La Panadella
9,8
4,3
7,1
012/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
8,6
2,3
5,5
0,2
Lladurs
6,7
0,8
3,8
0
Cervera
4,1
-2,7
0,7
0
Òdena
11,5
-1,4
5,1
0
La Panadella
7,5
2
4,8
013/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
2
-1,1
0,5
0,4
Lladurs
3,2
-2,5
0,4
0
Cervera
1,8
-0,9
0,5
3,8
Òdena
5,1
0,9
3,0
0,1
La Panadella
1,4
-1,2
0,1
4,8

dimecres, 9 de desembre del 2009

Diari fenològic (dia 6 de desembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): Queda un 5% de la fulla per caure.

Lledoner (Celtis australis): Ja ha caigut la totalitat de les fulles, queda algun fruit residual a l'arbre per caure o per ser consumit per la fauna.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Queda un 25% del total de les fulles per caure.

Om (Ulmus minor): Sense fulla i en aturada hivernal.

Ametller (Amygdalus communis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Carrasca (Quercus rotundifolia): En aturada hivernal.

Garric (Quercus coccifera): En aturada hivernal.

Aranyoner (Prunus spinosa): Sense fulla i en aturada hivernal.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Sense fulla i en aturada hivernal, queden fruits pendents de ser consumits per la fauna.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): 40% de fulla de color groc, encara sense caure.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulla tota de color marró i parcialment caiguda, fruit madur.

Timó (Thymus vulgaris): Completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): Fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): La totalitat de la fulla ha caigut, queden alguns fruits dispersos a l'arbre.

Comentaris: Les precipitacions caigudes la setmana passada, per bé que no gaire importants, i juntament amb la relativa suavitat de les temparatures que s'ha tornat a imposar, ha facilitat que hi hagi de nou un creixement de les plantes herbàcies, facilitant, per exemple, un don desenvolupament dels conreus de cereals.
No s'observa activitat d'insectes.
En termes generals cal destacar que s'ha accelerat la caiguda de la fulla: en la major part d'espècies ja ha caigut gairebé del tot, ajudat pel vent que ha anat bufant els darrers dies de forma insistent, i la majoria d'espècies ja es troben en aturada vegetativa.

diumenge, 6 de desembre del 2009

Dades meteorològiques del SMC (29 de novembre al 5 de desembre de 2009)

Els darrers 7 dies s'han caracteritzat per una continuació en la pauta de la situació que ens afecta les darreres setmanes. Ha continuat el pas de fronts atlàntics, potser una mica més actius que els de deis enrere, que han deixat pluges febles i localment moderades a l'extrem nord. La temperatura ha anat baixant de forma lenta degut al gir dels vents al nord-oest (mestral o serè), que ha portat alguns dies de cel blau i lluminós i neu a les muntanyes. No obstant això, les temperatures segueixen clarament més altes que el que seria habitual per aquesta època, caldrà esperar si a mitjans-finals de mes comença a afectar-nos alguna invasió freda.
Aquestes són les dades obtingudes de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya més properes: 29/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós102,86,41,4
Lladurs7,81,54,77,4
Cervera10,63,37,02,9
Òdena12,40,96,70,2
La Panadella8,93,36,12,6
 
  30/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós6,30,33,30
Lladurs6,30,33,30
Cervera6,71,13,90
Òdena9,64,16,90,1
La Panadella4,80,42,60
 
  01/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós8,90,54,70
Lladurs8,2-1,63,30
Cervera8,90,74,80
Òdena11,33,37,30
La Panadella6,803,40
 
  02/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós11,20,86,01,4
Lladurs9,8-1,24,30,6
Cervera11,11,26,20,6
Òdena14,92,38,60,1
La Panadella10,61,96,30,2
 
  03/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós8,23,65,90,4
Lladurs6,93,35,10,2
Cervera9,85,27,51,5
Òdena12,55,69,10,1
La Panadella8,64,26,40,9
 
  04/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós132,98,00
Lladurs10,91,66,30
Cervera13,14,48,80
Òdena15,77,311,50
La Panadella11,43,57,50
 
  05/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós9,63,46,50
Lladurs1036,50
Cervera9,22,55,90
Òdena13,41,77,60
La Panadella8,62,65,60

dimarts, 1 de desembre del 2009

Dades meteorològiques del SMC (22 al 28 de novembre)

La darrera setmana s'ha caracteritzat pel pas de diversos fronts atlàntics molt poc actius que ens han portat algunes precipitacions de poca importància i un lent però progressiu descens de les temperatures, abandonant ja les temperatures tant suaus de la setmana passada. Fins i tot s'ha observat algunes gelades en zones fondes, amb marcades inversions tèrmiques els dies de major estabilitat, com és ara el dia 25.
Les precipitacions recollides en tota la zona han estat de poca importància, entre 1 i 4 mm com a molt, acompanyades en elguns casos de vent, el qual ha facilitat que aquesta aigua s'evapori ràpidament i no pugui ser aprofitada.
La direcció dels vents dominants ha estat entre W-SW i W-NW.

 22/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós12,75,79,20
Lladurs12,95,99,40,2
Cervera13,37,810,60,6
Òdena16,18,512,30,4
La Panadella12,17,19,60,4
 
  23/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós12,63,17,90
Lladurs12,63,98,30
Cervera12,63,78,20
Òdena15,93,79,80
La Panadella11,54,17,80
 
  24/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós13,338,20,2
Lladurs12,91,87,40,2
Cervera13,42,68,00
Òdena17,31,19,20
La Panadella12,93,78,30
 
  25/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós15,24,810,00
Lladurs15,65,210,40
Cervera15,13,69,40
Òdena18,9-1,58,70
La Panadella14,87,911,40
 
  26/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós14,23,58,90
Lladurs13,24,28,70,6
Cervera13,84,19,01
Òdena18,1411,10,3
La Panadella136,19,61,5
 
  27/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós104,37,20,2
Lladurs8,435,70,4
Cervera10,668,30,1
Òdena12,35,38,80,3
La Panadella9,15,17,10,1
 
  28/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós10,62,46,50,2
Lladurs8,2-0,14,10,2
Cervera10,42,66,50
Òdena13,60,57,10
La Panadella9,32,86,10,1

Diari fenològic (dia 29 de novembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): Queda un 5% de la fulla per caure.

Lledoner (Celtis australis): Queda un 5-10% de la fulla per caure, la resta ja ha caigut. Les fulles que encara romanen a l'arbre són de color groc, i queda part dels fruits, la resta han caigut o han estat menjats per ocells.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulles completament marronoses, i n'ha caigut aproximadament un 25% del total.

Om (Ulmus minor): Queda menys del 5% de les fulles a l'arbre (totes de color groc), la resta ja han caigut totes.

Ametller (Amygdalus communis): Ha caigut un 80% de la fulla, la que queda a l'arbre és tota ella de color groc.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Glans madures i caigudes a terra.

Garric (Quercus coccifera): Glans madures i caigudes a terra.

Aranyoner (Prunus spinosa): Pràcticament el 100% de les fulles ja han caigut a terra.

Arç blanc (Crataegus monogyna): La totalitat de les fulles ja ha caigut a terra, queden els fruits a la planta encara per ser consumits pels ocells.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): 20% de fulla de color groc.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulla de color marronós en un 50%, un 25% de color groc i un 25% de color verd. El fruit és madur i de color negre.

Timó (Thymus vulgaris): Completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): Fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): La totalitat de la fulla ha caigut, queden alguns fruits dispersos a l'arbre.

Comentaris: La baixada continuada de temperatures fa que l'activitat dels insectes quedi pràcticament anul·lada. Això, junt amb la sequera del terreny, fa que el creixement de les herbes quedi aturat.
Pel que fa a l'agricultura, s'ha acabat la sembra del cereal, la gran majoria de camps ja han germinat, per bé que de forma irregular, essent més difícil aquesta en els camps sembrats a posteriori, en que la humitat del terreny era més escassa.

divendres, 27 de novembre del 2009

Diari fenològic (dia 22 de novembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): ha caigut ja un 90% de la fulla, queden algunes fulles grogues.

Lledoner (Celtis australis): similar a la setmana passada: fruit completament madur (de color negre). Pel que fa a les fulles, aquestes ja han caigut en un 80%, i la resta presenten un color groc.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulles completament marronoses, encara sense caure.

Om (Ulmus minor): El 100% de la fulla és de color groc, i ja n'ha caigut a terra aproximadament un 60% d'elles.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla de color groc en un 75% d'elles, comença a caure.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Glans madures i caigudes a terra.

Garric (Quercus coccifera): Glans madures i caigudes a terra.

Aranyoner (Prunus spinosa): Queden algunes fulles marronoses a la planta, i alguns fruits completament secs, la resta de fulles i fruits ja han caigut.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fulles de color groc-marronós, i caigudes en un 60%.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): 20% de fulla de color groc.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Sense canvis: fruits madurs i de color negre i fulles parcialment groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): la pràctica totalitat de la fulla ja ha caigut a terra, queden alguns fruits madurs a la planta que van essent consumits pels ocells.

Comentaris: Continuen les temperatures suaus, per la qual cosa encara s'aprecia activitat d'alguns insectes, com ara les formigues, sobretot en llocs càlids i assolellats.
Per altra banda, ja s'acaba la sembra del cereal, quedant alguns camps recent sembrats per germinar. Degut a la sequedat de la capa superficial del terreny, aquesta germinació és molt difícil, i no es preveu que es completi fins que torni a ploure amb suficiència.
Igualment, tampoc hi ha germinació de noves herbes.

diumenge, 22 de novembre del 2009

Dades meteorològiques del SMC (15 al 21 de novembre)

La darrera setmana ens ha portat una situació de temps més pròpia de finals de setembre que de mitjans de novembre.
Una situació de circulació de borrasques atlàntiques pel nord d'Europa, on les precipitacions eren molt notables amb un temps variable i revoltat, contrastaven amb un temps força estable al sud, dominats per una dorsal càlida que emergia del nord d'Àfrica portant temperatures suaus i desviant els fronts a latituds més altes, amb absència gairebé total de precipitacions. Fins i tot s'ha arribat a observar, a mitjans de setmana, polsim en suspensió provinent dels deserts africans, símptoma d'una entrada d'aire càlida en tots els nivells.
Les dades de temperatures mostren un increment sensible respecte la setmana passada, amb desaparició de les gelades nocturnes i temperatures molt suaus de dia. Cal dir que la majoria de precipitacions són degudes a boires i rosades matinals.


15/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós21,48,715,10
Lladurs18,37,613,00
Cervera21,57,814,70
Òdena22,4513,70
La Panadella20,211,916,10
16/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós20,28,514,40
Lladurs19,39,814,60
Cervera19,88,514,20
Òdena23,13,613,00
La Panadella18,812,416,30
17/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós23,111,417,30
Lladurs21,511,816,70
Cervera24,810,917,90
Òdena21,85,413,60
La Panadella21,812,717,30
18/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós18,68,213,40
Lladurs188,813,40
Cervera17,47,212,30
Òdena21,14,913,00
La Panadella1710,213,60
19/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós18,29,513,90
Lladurs18,59,414,00
Cervera19,59,214,40
Òdena17,77,812,80
La Panadella16,49,513,00
20/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós18,16,612,40
Lladurs17,88,513,20
Cervera18,47,713,10
Òdena18,37,512,90,1
La Panadella16,38,912,60,2
21/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós17,67,312,50,2
Lladurs197,813,40
Cervera18,76,712,70
Òdena17,2913,10,1
La Panadella16912,50

dimarts, 17 de novembre del 2009

Diari fenològic (dia 15 de novembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): ha caigut ja un 90% de la fulla, queden algunes fulles grogues.

Lledoner (Celtis australis): fruit completament madur (de color negre). Pel que fa a les fulles, aquestes ja han caigut en un 80%, i la resta presenten un color groc.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Les glans, ja plenament madures, han caigut a terra. Pel que fa a les fulles, aquestes presenten un color groc-marronós en un 80% d'elles.

Om (Ulmus minor): S'observa un 80% de fulles grogues, similar a la setmana passada, comencen a caure.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, malgrat que una part d'elles han caigut ja a terra degut a les fortes ventades de dies enrere, la resta segueixen a l'arbre.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits gairebé madur del tot i començant a caure a terra.

Garric (Quercus coccifera): Fruits completament madurs i caient a terra.

Aranyoner (Prunus spinosa): Pràcticament igual que la setmana passada: la gran majoria de fulles (un 95%) ja han caigut a terra, mentre la resta encara romanen a la planta, esent de color entre vermell i groc. Queden alguns fruits ben secs a l'arbust.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fulla del tot groga.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): fulla ja canviant de color (vermellosa) en un 25% del total, estable respecte a la setmana passada.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Brots encara verds, primeres fulles grogues, similar a la setmana passada.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Sense canvis: fruits madurs i de color negre i fulles parcialment groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): s'ha produit la caiguda d'un 95% de la fulla, i la que resta a la planta és tota de color groc.

Comentaris: Degut a les temperatures molt suaus de la darrera setmana es pot observar l'activitat d'alguns insectes alats, per bé que de forma poc nombrosa.
Per altra banda, les ventades continuades de dies enrere han deixat el terreny molt sec, amb la qual cosa s'ha alentit la germinació de les herbes. No així dels conreus de cereal, la sembra dels quals continua a bon ritme, sobretot en el cas de l'ordi, el blat ja està tot pràcticament sembrat.

diumenge, 15 de novembre del 2009

Dades meteorològiques del SMC (8 al 14 de novembre)

En aquesta setmana s'ha produit una notable variabilitat pel que fa a les temperatures. Al voltant del dia 8 de novembre es va produir una entrada d'aire fred que va provocar fortes ventades en nombrosos indrets, nevades el Pirineu, fins i tot importants, i una caiguda de les temperatures, amb gelades matinals a l'interior.
Posteriorment, l'entrada d'un front càlid va començar a escombrar aquest aire fred i el va substituïr per una massa d'aire temperat d'origen atlàntic, que ha provocat un progressiu i notable increment de les temperatures arreu del país. No hi ha hagut massa precipitacions degut a que els fronts que han anat circulant damunt nostre eren poc actius. No obstant, els cels s'han presentat mig ennuvolats la major part dels dies, normalment amb nuvolositat de tipus alt i mig, característics de les situacions de ponent i sud-oest amb pas de fronts desfets.
Pel que fa a les dades recollides a les estacions del SMC per aquests dies, són les següents:


08/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós9,12,25,70
Lladurs8,8-1,83,50,4
Cervera8,12,85,50
Òdena11,36,18,70
La Panadella6,32,44,40
09/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós110,96,00
Lladurs9,72,46,10,6
Cervera11,71,66,70
Òdena12,74,37,80
La Panadella10,10,83,60
10/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós8,8-1,13,90
Lladurs8,3-2,43,00,2
Cervera904,50
Òdena13,5-2,95,30
La Panadella8,4-0,54,00
11/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós13,95,49,70
Lladurs11,60,86,20
Cervera13,85,69,70
Òdena16,239,60
La Panadella12,55,99,20
12/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós13,86,410,10,2
Lladurs12,95,59,20,2
Cervera14,16,310,20
Òdena17,85,611,73,5
La Panadella13,3810,70
13/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós18,36,912,60,2
Lladurs15,35,910,60
Cervera18,36,612,50
Òdena20,74,812,80
La Panadella17,18,712,90
14/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós197,413,20
Lladurs17,38,212,80
Cervera19,68,414,00
Òdena19,86,113,00
La Panadella19,38,914,10

dimarts, 10 de novembre del 2009

Diari fenològic (dia 8 de novembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): s'ha produit la caiguda de la major part de la fulla, es pot considerar que queda sobre un 10% de la fulla a l'arbre.

Lledoner (Celtis australis): fruit completament . Pel que fa a les fulles, aquestes ja han caigut en un 80%, i la resta presenten un color groc.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Les glans, ja plenament madures, han caigut a terra. Pel que fa a les fulles, aquestes presenten un color groc-marronós en un 60% d'elles.

Om (Ulmus minor): S'observa un 80% de fulles grogues, comencen a caure.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, malgrat que una part d'elles han caigut ja a terra degut a les fortes ventades (sobre un 20% del total).

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits ja de tamany adult començant a agafar color marronós en un 40%.

Garric (Quercus coccifera): Fruits completament madurs i caient a terra.

Aranyoner (Prunus spinosa): La gran majoria de fulles (un 95%) ja han caigut a terra, mentre la resta encara romanen a la planta, esent de color entre vermell i groc. Queden alguns fruits ben secs a l'arbust.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fulles completament de color vermell-marronós amb fruit madur i parcialment sec.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): fulla ja canviant de color (vermellosa) en un 25% del total, estable respecte a la setmana passada.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Brots encara verds, primeres fulles grogues, similar a la setmana passada.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Sense canvis: fruits madurs i de color negre i fulles parcialment groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): s'ha produit la caiguda d'un 50% de la fulla, i de la que resta a l'arbust, un 10% d'ellaés de color verd, mentre que la resta té color vermell-marronós.

Comentaris: Les fortes ventades de mestral que han durat pràcticament tota la setmana han comportat una sèrie de conseqüències. Per una banda, s'ha iniciat amb força la caiguda de la fulla dels primera arbres i arbusts caducifolis, per altra banda, la baixada de temperatures ha comportat un alentiment en el creixement d'algunes espècies herbàcies, fet que s'ha donat també per l'assecament de la capa superficial del terreny degut a la persistència del vent.
En l'agricultura continua la sembra del cereal i la germinació dels camps sembrats dies enrere.
No s'observa activitat d'insectes degut a les baixes temperatures.

diumenge, 8 de novembre del 2009

Dades meteorològiques del SMC (1 al 7 de novembre)

En aquest espai es presenta les dades que, diàriament, recull el SMC (Servei Meteorològic de Catalunya), per mitjà de la seva xarxa d'estacions automàtiques repartides arreu del territori.
Aquestes dades són consultables per tothom a la pàgina web del Servei http://www.meteo.cat/mediamb_xemec/servmet/index.html

En aquesta pàgina tant sols es recull les dades diàries d'algunes de les estacions properes a la nostra zona, i que són les següents;
- Pinós (Solsonès)
- Lladurs (Solsonès)
- Òdena (Anoia)
- La Panadella (Anoia)
- Cervera (Segarra)

De totes les dades que es pot consultar a la web, aquí tant sols es recull les temperatures màximes i mínimes, així com la precipitació recollida diàriament. A partir de la màxima i la mínima, es pot calcular directament la temperatura mitjana.
Amb una periodicitat aproximadament setmanal s'anirà penjant les dades recollides en aquesta web, amb la finalitat de que es puguin consultar totes amb una sola mirada, i sense cap més interès que la mera consulta i facilitar la comprensió del temps al lector.
Les dades corresponents als dies 1 al 7 de novembre de 2009, són les següents:


01/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós16,31113,70,1
Lladurs17,310,113,70,2
Cervera18,19,313,70
Òdena21,31317,20,1
La Panadella17,711,814,80,2
02/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós14,36,310,30,8
Lladurs14,54,59,52
Cervera14,37,611,00,7
Òdena16,31015,70,1
La Panadella14,46,712,20,3
03/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós17,55,411,50
Lladurs16,82,69,70
Cervera17,17,212,20
Òdena19,710,615,20
La Panadella15,46,410,90
04/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós16,76,411,60
Lladurs15,64,610,11
Cervera16,45,911,20
Òdena19,410,114,80
La Panadella14,85,810,30
05/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós11,42,57,00
Lladurs100,95,50
Cervera10,84,57,70
Òdena146,210,10
La Panadella9,13,26,20
06/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós11,71,76,70
Lladurs10,5-0,84,90,2
Cervera11,837,40
Òdena14,54,19,30
La Panadella10,22,26,20
07/11/2009
T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós131,57,30,6
Lladurs9,81,85,82,8
Cervera12,23,27,70,1
Òdena16,46,711,60
La Panadella10,82,46,60,1

divendres, 6 de novembre del 2009

Diari fenològic (dia 1 de novembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): ràpid assecament de les fulles, un 60% de la fulla ja és seca, i comença a caure.

Lledoner (Celtis australis): fruit completament madur en un 60%, i la resta són de color groc. Pel que fa a les fulles ja són grogues en un 60%, començant a caure algunes d'elles.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Les glans, ja plenament madures, han caigut a terra. Pel que fa a les fulles, aquestes presenten un color groc-marronós en un 60% d'elles.

Om (Ulmus minor): S'observa un 75% de fulles grogues.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits ja de tamany adult però encara verds, malgrat que algun comença a caure a terra.

Garric (Quercus coccifera): Brots entre 1 i 5 cm de longitud, fruits (glans) entre 2.1 i 2.6 cm, ja madurs i amb algunes glans caigudes a terra.

Aranyoner (Prunus spinosa): La gran majoria de fulles (un 90%) ja han caigut a terra, mentre la resta encara romanen a la planta, esent de color entre vermell i groc. Queden alguns fruits ben secs a l'arbust.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fulles parcialment vermelles i fruit madur i començant a assecar-se puntualment.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): fulla ja canviant de color (vermellosa) en un 25% del total.

Lligabosc (Lonicera etrusca): . Brots encara verds, primeres fulles grogues.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): brots amb una longitud de 12 a 23 cm, fruit ja madurs (de color negre) en un 100%. S'observa un 50% de fulles lleument groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): 80% de fulla de color entre groc-vermell-marró, la resta encara segueixen verdes. S'inicia la caiguda de les primeres fulles.

Comentaris: S'inicia la germinació dels primers camps de cerals sembrats, aprofitant les temperatures suaus i la humitat ambiental elevada, també segueix a bon ritme el creixement d'altres conreus com la colza. Per altra banda, segueix la sembra dels camps de cereal on encara no s'ha sembrat fins ara.
L'elevada humitat i temperatures suaus afavoreixen la germinació de nombroses herbes, així com encara es pot apreciar activitat dels insectes.

dijous, 29 d’octubre del 2009

Diari fenològic (dia 25 d'octubre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): comença a produir-se el canvi de color, ja s'aprecia un 10% de les fulles de color groc.

Lledoner (Celtis australis): fruit completament madur en un 60%, i la resta són de color groc. Pel que fa a les fulles, apart de les fulles seques de la punta degut a algun tipus de stress, ja es comença a apreciar un canvi de color cap a groc, de moment en un 20% aproximadament del total de les fulles.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): El fruit ja és totalment madur i en bona part ja han caigut a terra, on són consumits per diversos animals Les fulles comencen a canviar de color, ja s'aprecia un 10% de fulla marronosa.

Om (Ulmus minor): S'observa un 50% de fulles grogues, en lent augment, la resta encara verdes.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, fruits secs.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits (glans) entre 1.3 i 2 cm, ja de tamany adult, però encara de color verd. Alguna gla caiguda a terra.

Garric (Quercus coccifera): Brots entre 1 i 5 cm de longitud, fruits (glans) entre 2.1 i 2.6 cm, ja madurs i amb algunes glans caigudes a terra.

Aranyoner (Prunus spinosa): Fulla caiguda en part (sobre un 50% d'ella), mentre que la resta presenta color de tardor, entre groc i vermellós-ataronjat. El fruit ja és completament sec, però encara no ha caigut.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fulles parcialment vermelles i fruit madur al 100%.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): fulla ja canviant de color (vermellosa) en un 20% del total.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fruit sec del tot i ja caiguts de la planta. Brots encara verds.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): brots amb una longitud de 12 a 23 cm, fruit ja madurs (de color negre) en un 100%. S'observa un 50% de fulles lleument groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): fulla encara verda en un 25% (s'observa un 75% de fulla groga i marró), i fruits madurs (completament vermells) en un 100%.

Comentaris: encara hi ha activitat d'alguns insectes, com les formigues, per bé que a una escala molt residual. No s'observen ja apenes insectes voladors.
Pel que fa als conreus agrícoles, plena sembra del cereal (blat i ordi), mentre que en el cas de la colza, segueix el creixement amb 2-3 fulles per planta, en llocs asolellats.
S'inicia de nou la germinació d'herbes amb les plugues dels darrers dies.

dimecres, 21 d’octubre del 2009

Diari fenològic (dia 18 d'octubre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): brots encara verds.

Lledoner (Celtis australis): fruit completament de color groc, i fulla de l'arbre verda amb la punta marró a totes les fulles. Podria tractar-se de sequera o algun símptoma de stress de l'arbre, ja que les fulles tendeixen a quedar grogues quan es tracta de la caiguda de la fulla, fet que encara no es produeix.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulla verda, glans d'un tamany entre 1,5 i 2,4, en creixement. Igual que la setmana passada, un 75% dels fruits de color marronós, ja sigui en part o totalment, fins i tot ja es pot veure fruits caiguts a terra. Hi ha algunes fulles seques (sequera), que no augmenten.

Om (Ulmus minor): S'observa un 40% de fulles grogues, en lent augment, la resta encara verdes.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, fruits (ametlles) ja sense coberta verda, plenament madures.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits (glans) entre 1.2 i 1.8cm, verds i encara en creixement. Alguna gla caiguda a terra.

Garric (Quercus coccifera): Brots entre 1 i 5 cm de longitud, fruits (glans) entre 2.1 i 2.6 cm, en creixement, alguns fruits parcialment marrons.

Aranyoner (Prunus spinosa): Fulla caiguda en part (sobre un 30% d'ella), mentre que la resta presenta color de tardor, entre groc i vermellós-ataronjat. El fruit ja és completament sec, però encara no ha caigut.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruit en maduració complerta (100% de fruits vermells). Brots encara amb la fulla verda, amb un 15% de fulla ja groga.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): brots amb la fulla encara verda, fruits ben secs i començant a caure de la planta.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fruit sec del tot i ja caiguts de la planta. Brots encara verds.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): brots amb una longitud de 12 a 23 cm, fruit ja madurs (de color negre) en un 100%. S'observa un 50% de fulles lleument groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): fulla encara verda en un 40% (s'observa un 60% de fulla groga i marró), i fruits madurs (completament vermells) en un 100%.

Comentaris: amb la baixada de temperatures ja ha disminuit molt l'activitat dels insectes, i ja no es veu abelles, vespes, però si encara es pot trobar formigues i alguna mosca.
Segueix el lent inici de la caiguda de la fulla dels caducifolis, encara de forma lenta.
No hi ha germinació de les herbàcies anuals de germinació de tardor degut a la sequera, tant sols s'observa creixement de les plantes que ja havien germinat setmanes enrere.
Pel que fa als conreus, s'inicia la sembra del cereal. La colza segueix en lent creixement, amb estadi de dues fulles adultes.

dimarts, 13 d’octubre del 2009

Diari fenològic (dia 11 d'octubre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): fruits ja caiguts (madurs), segueixen observant-se algunes flors femenines, que sembla que no creixen. Fulla nova encara verda.

Lledoner (Celtis australis): fruit groc en un 60%, d'un tamany entre 0,9 i 1,2 cm, de tamany adult. Fulla de l'arbre verda amb la punta marró a totes les fulles.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulla verda, glans d'un tamany entre 1,5 i 2,3, en creixement. Igual que la setmana passada, un 50% dels fruits de color marronós, ja sigui en part o totalment, fins i tot ja es pot veure fruits caiguts a terra. Hi ha algunes fulles seques (sequera), que no augmenten, tot i que s'aprecia alguna primera fulla groga de tardor.

Om (Ulmus minor): S'observa un 30% de fulles grogues, en augment, la resta encara verdes.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, fruits (ametlles) ja sense coberta verda, plenament madures.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits (glans) entre 1 i 1.7 cm, verds i encara en creixement.

Garric (Quercus coccifera): Brots entre 1 i 5 cm de longitud, fruits (glans) entre 2.1 i 2.6 cm, en creixement, alguns fruits parcialment marrons.

Aranyoner (Prunus spinosa): Fruit madur (blau negrós), gran part del fruit (sobre un 90%), està ja sec, fulla encara verda en un 80% mentre la resta pren un clor groc-rogenc, amb brots anuals de l'ordre de 5-11 cm de longitud.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruit en maduració complerta (100% de fruits vermells). Brots encara amb la fulla verda, amb un 5% de fulla ja groga.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): brots amb la fulla totalment verda i una longitud de 9 a 25 cm. Fruit (mores) totalment secs, començant a caure de l'arbust.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fruit sec del tot i ja caiguts de la planta. Brots encara verds amb una longitud de brotada de l'any de 6 a 17 cm.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): brots amb una longitud de 12 a 23 cm, fruit ja madurs (de color negre) en un 100%. S'observa un 50% de fulles lleument groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any que ha arribat a fer 2.5 a 3 cm.

Roser bord (Rosa sp): fulla encara verda en un 50% (s'observa un 50% de fulla groga i marró), i fruits madurs (completament vermells) en un 100%.

Comentaris: degut a les altes temperatures encara s'observa activitat d'alguns insectes, com mosques, formigues.. . Per altra banda, segueix el creixement dels glans d'alzines, roures i garrics, amb alguns primers fruits madurs, i també comença a veure's fulles grogues en la majoria d'espècies caducifòlies, tot i que degut a la suavitat del temps encara és un fet incipient. Pel que fa als conreus s'inicia la germinació dels sembrats de colza.

dimecres, 7 d’octubre del 2009

Diari fenològic (dia 4 d'octubre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): fruits ja caiguts (madurs), s'observen algunes flors femenines. Fulla nova encara verda.

Lledoner (Celtis australis): fruit groc en un 40%, d'un tamany entre 0,9 i 1,2 cm, de tamany adult. Fulla de l'arbre verda.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulla verda, glans d'un tamany entre 1,5 i 2,3, en fort creixement. Un 50% dels fruits de color marronós, ja sigui en part o totalment, fins i tot ja es pot veure fruits caiguts a terra. Hi ha algunes fulles seques que no augmenten.

Om (Ulmus minor): S'observa un 5% de fulles grogues, la resta encara verdes.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, fruits (ametlles) ja sense coberta verda, plenament madures.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits (glans) entre 1 i 1.5 cm, en creixement.

Garric (Quercus coccifera): Brots entre 1 i 5 cm de longitud, fruits (glans) entre 2 i 2.6 cm, en creixement, alguns fruits parcialment marrons.

Aranyoner (Prunus spinosa): Fruit madur (blau negrós), gran part del fruit (sobre un 90%), està ja sec, fulla encara verda en un 65% mentre la resta pren un clor groc-rogenc, amb brots anuals de l'ordre de 5-11 cm de longitud.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruit en maduració complerta (100% de fruits vermells). Brots encara amb la fulla verda i una longitud aproximada de 1-3 cm pel conjunt de la brotada de l'any.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): brots amb la fulla totalment verda i una longitud de 9 a 25 cm. Fruit (mores) totalment secs, començant a caure de l'arbust.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fruit sec del tot i ja caiguts de la planta. Brots verds amb una longitud de brotada de l'any de 6 a 17 cm.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): brots amb una longitud de 12 a 23 cm, fruit ja madurs (de color negre) en un 100%. S'observa un 50% de fulles groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any que ha arribat a fer 2.5 a 3 cm.

Roser bord (Rosa sp): fulla encara verda en un 63% (s'observa un 35% de fulla groga), amb brotades de l'any que arriben a assolir els 26 cm de longitud, i fruits madurs (completament vermells) en un 100%.

Comentaris: segueix el creixement dels glans d'alzines, roures i garrics, i en alguns casos ja es pot observar els primers fruits madurs. Continua l'aparició de fulles grogues en certes espècies arbustives (com ara aranyoner, roser bord). Destacar que s'ha aturat la germinació d'herbes anuals que s'havia iniciat fa un parell de setmanes degut a la pèrdua d'humitat del sòl. També s'ha pogut veure alguna flor de romaní.

dimecres, 30 de setembre del 2009

Diari fenològic (dia 27 de setembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): fruit madur, ja obert, de 4-4.5 cm. Fulles de l'any seques en un 100%, malgrat que s'observen rebrotades en aquests brots secs, que tenen una longitud de 6-12 cm de brotada, i ja no creixen. S'observa alguna flor femenina de noguera.

Lledoner (Celtis australis): fruit verd, començant a canviar de color en un 25% dels fruits cap a un color groguenc, d'un tamany entre 0,9 i 1,2 cm, de tamany adult. Fulla de l'arbre verda.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulla verda, glans d'un tamany entre 1,3 i 2, en fort creixement. Algunes fulles de color marró probablement degut a la sequera, malgrat que fa dies que no s'observa increment d'aquest fenòmen, possiblement degut a les pluges de setembre que han frenat la sequera estival.

Om (Ulmus minor): S'observa un 5% de fulles grogues, la resta encara verdes.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, fruits (ametlles) plenament obertes, i moltes amb la closca ja caiguda.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits (glans) entre 0.9 i 1.4 cm, en creixement.

Garric (Quercus coccifera): Brots entre 1 i 5 cm de longitud, fruits (glans) entre 2 i 2.5 cm, en creixement.

Aranyoner (Prunus spinosa): Fruit madur (blau negrós), gran part del fruit (sobre un 90%), està ja sec, fulla encara verda en un 50% mentre la resta pren un clor groc-rogenc, amb brots anuals de l'ordre de 5-11 cm de longitud.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruit en maduració complerta (100% de fruits vermells). Brots encara amb la fulla verda i una longitud aproximada de 1-3 cm pel conjunt de la brotada de l'any.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): brots amb la fulla totalment verda i una longitud de 9 a 25 cm. Fruit (mores) totalment secs.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fruit sec del tot i ja caiguts de la planta. Brots verds amb una longitud de brotada de l'any de 6 a 17 cm.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): brots amb una longitud de 12 a 23 cm, fruit ja madurs (de color negre) en un 100%. S'observa un 50% de fulles groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any que ha arribat a fer 2.5 a 3 cm.

Roser bord (Rosa sp): fulla encara verda en un 80% (s'observa un 20% de fulla groga), amb brotades de l'any que arriben a assolir els 26 cm de longitud, i fruits madurs (completament vermells) en un 100%.

Comentaris: segueix el creixement dels glans d'alzines, roures i garrics. En els dos primers ja acaben d'assolir el tamany d'adults, mentre que en el cas de l'alzina el creixement és més lent. Algunes espècies d'arbusts i arbres ja comencen a mostrar les primeres fulles grogues (om, aranyoner, roser bord), mentre que comença la maduració del fruit del lledoner.
Cal destacar la mort d'algunes pinasses (Pinus nigra) possiblement degut a la sequera dels darrers anys. Aquest fet afecta sobretot aquells arbres situats en terrenys amb poca profunditat de sòl i orientació preferentment solella, precisament on la pinassa es troba més al límit del seu hàbitat.

dijous, 24 de setembre del 2009

Diari fenològic (dia 20 de setembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): fruit verd, sense obrir, de 4-4.5 cm. Fulles de l'any seques en un 100%, malgrat que s'observen rebrotades en aquests brots secs, creixent vigorosament i amb una longitud de 6-12 cm de brotada. Com a dada curiosa, s'ha observat alguna flor femenina de noguera.

Lledoner (Celtis australis): fruit verd, d'un tamany entre 0,9 i 1,2 cm, de tamany adult. Fulla de l'arbre verda.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulla verda, glans d'un tamany entre 1,1 i 1,7 cm, en creixement. Algunes fulles de color marró probablement degut a la sequera.

Om (Ulmus minor): fulles encara verdes.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, fruits (ametlles) encara verdes, de tamany adult (al voltant dels 3 cm de llargada), plenament obertes.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits (glans) entre 0.9 i 1.3 cm, en creixement.

Garric (Quercus coccifera): Brots entre 1 i 5 cm de longitud, fruits (glans) entre 1.8 i 2.5 cm, en creixement.

Aranyoner (Prunus spinosa): Fruit madur (blau negrós), una part del fruit (sobre un 50%), està ja sec, fulla encara verda amb brots anuals de l'ordre de 5-11 cm de longitud.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruit en maduració complerta (100% de fruits vermells). Brots encara amb la fulla verda i una longitud aproximada de 1-3 cm pel conjunt de la brotada de l'any.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): brots amb la fulla totalment verda i una longitud de 9 a 25 cm. Fruit (mores) totalment secs.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fruit sec del tot i ja caiguts de la planta. Brots verds amb una longitud de brotada de l'any de 6 a 17 cm.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): brots amb una longitud de 12 a 23 cm, fruit ja madurs (de color negre) en un 100%. S'observa un 50% de fulles groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any que ha arribat a fer 2.5 a 3 cm.

Roser bord (Rosa sp): fulla encara verda, amb brotades de l'any que arriben a assolir els 26 cm de longitud, i fruits madurs (completament vermells) en un 100%.

Comentaris: continua el creixement d'alguns fruits tardorals (glans), mentre en d'altres casos (arç, roser bord, esbarzer, aranyoner, lligabosc) aquests fruits ja han madurat i en alguns d'ells ja comença a caure de l'arbre.
Comença a haver-hi alguns arbustos amb fulles seques, cim el cas del gessamí groc.
Cal destacar l'aparició d'algunes flors de noguera extemporànies, així com també s'ha observat diversos espàrrecs sobretot en llocs càlids, possiblement degut a les òptimes condicions atmosfèriques dels darrers dies (pluges moderades i temperatures suaus).

dimecres, 16 de setembre del 2009

Diari fenològic (dia 14 de setembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): fruit verd, sense obrir, de 4-4.5 cm. Fulles de l'any seques en un 100%, malgrat que s'observen rebrotades en aquests brots secs, creixent vigorosament i amb una longitud de 6-12 cm de brotada.

Lledoner (Celtis australis): fruit verd, d'un tamany entre 0,9 i 1,2 cm, de tamany adult. Fulla de l'arbre verda.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulla verda, glans d'un tamany entre 1,0 i 1,5 cm, en creixement. Algunes fulles de color marró probablement degut a la sequera.

Om (Ulmus minor): fulles encara verdes.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, fruits (ametlles) encara verdes, de tamany adult (al voltant dels 3 cm de llargada), plenament obertes i llestes per ser collides.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits (glans) entre 0.6 i 1.2 cm, en creixement.

Garric (Quercus coccifera): Brots entre 1 i 5 cm de longitud, fruits (glans) entre 1.6 i 2.3 cm, en creixement.

Aranyoner (Prunus spinosa): Fruit madur (blau negrós), fulla encara verda amb brots anuals de l'ordre de 5-11 cm de longitud.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruit en maduració complerta (100% de fruits vermells). Brots encara amb la fulla verda i una longitud aproximada de 1-3 cm pel conjunt de la brotada de l'any.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): brots amb la fulla totalment verda i una longitud de 9 a 25 cm. Fruit (mores) ja gairebé totalment secs.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fruit sec del tot i ja caiguts de la planta. Brots verds amb una longitud de brotada de l'any de 6 a 17 cm.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): brots amb una longitud de 12 a 23 cm, fruit ja madurs (de color negre) en un 100%. S'observa un 50% de fulles groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any que ha arribat a fer 2.5 a 3 cm.

Roser bord (Rosa sp): fulla encara verda, amb brotades de l'any que arriben a assolir els 26 cm de longitud, i fruits madurs (completament vermells) en un 100%.

dimarts, 8 de setembre del 2009

Diari fenològic (dia 7 de setembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): fruit verd, sense obrir, de 4-4.5 cm. Fulles parcialment seques en un 90%, malgrat que s'observen rebrotades en aquests brots secs.

Lledoner (Celtis australis): fruit verd, d'un tamany entre 0,9 i 1,2 cm, de tamany adult. Fulla de l'arbre verda.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulla verda, glans d'un tamany entre 0,8 i 1,3 cm, en creixement. Algunes fulles de color marró probablement degut a la sequera.

Om (Ulmus minor): fulles encara verdes.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, fruits (ametlles) encara verdes, de tamany adult (al voltant dels 3 cm de llargada), i començant a obrir-se.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits (glans) entre 0.5 i 1.1 cm, en creixement.

Garric (Quercus coccifera): Brots entre 1 i 5 cm de longitud, fruits (glans) entre 1.6 i 2.2 cm, en creixement.

Aranyoner (Prunus spinosa): Fruit madur (blau negrós), fulla encara verda amb brots anuals de l'ordre de 5-11 cm de longitud.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruit en maduració complerta (100% de fruits vermells). Brots encara amb la fulla verda i una longitud aproximada de 1-3 cm pel conjunt de la brotada de l'any.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): brots amb la fulla totalment verda i una longitud de 9 a 25 cm. Fruit madur (mores) en un 98% (queda alguna mora encara vermella), i molts fruits ja s'han assecat.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fruit sec del tot i ja caiguts de la planta. Brots verds amb una longitud de brotada de l'any de 6 a 17 cm.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): brots amb una longitud de 12 a 23 cm, fruit ja madurs (de color negre) en un 100%. S'observa un 40% aprox. de fulles groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any que ha arribat a fer 2.5 a 3 cm.

Roser bord (Rosa sp): fulla encara verda, amb brotades de l'any que arriben a assolir els 26 cm de longitud, i fruits madurs (completament vermells) en un 90%, mentre que el 10% restant tenen color taronja.

dimarts, 1 de setembre del 2009

Diari fenològic (30 d'agost de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): fruit verd, sense obrir, de 4-4.5 cm. Fulles parcialment seques en un 75%

Lledoner (Celtis australis): fruit verd, d'un tamany entre 0,9 i 1,2 cm, de tamany adult. Fulla de l'arbre verda

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulla verda, glans d'un tamany entre 0,7 i 1,2 cm, en creixement

Om (Ulmus minor): fulles encara verdes

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, fruits (ametlles) encara verdes, de tamany adult (al voltant dels 3 cm de llargada), i encara sense obrir

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits (glans) entre 0.5 i 1,1 cm, en creixement

Garric (Quercus coccifera): Brots entre 1 i 5 cm de longitud, fruits (glans) entre 1.6 i 2.2 cm, en creixement

Aranyoner (Prunus spinosa): Fruit madur (blau negrós), fulla encara verda amb brots anuals de l'ordre de 5-11 cm de longitud.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruit en avançat estat de maduració (90% de fruits vermells i 10% de fruits de color carbassa). Brots encara amb la fulla verda i una longitud aproximada de 1-3 cm pel conjunt de la brotada de l'any.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): brots amb la fulla totalment verda i una longitud de 9 a 25 cm. Fruit madur (mores) en un 95%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fruit ja gairebé sec del tot. Brots verds amb una longitud de brotada de l'any de 6 a 17 cm.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): brots amb una longitud de 12 a 23 cm, fruit ja madurs (de color negre) en un 80%. S'observa un 20% aprox. de fulles groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any que ha arribat a fer 2.5 a 3 cm.

Roser bord (Rosa sp): fulla encara verda, amb brotades de l'any que arriben a assolir els 26 cm de longitud, i fruits madurs (completament vermells) en un 50%, mentre que el 50% restant tenen color taronja.

Observacions: Cal destacar l'esgrogueiment de molts roures, molt abans del que seria habitual, probablement degut a la sequera.
També es pot constatar la mort d'algunes pinasses, sobretot les situades en llocs de sòl prim.

dimarts, 25 d’agost del 2009

Diari fenològic (dia 23 d'agost de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregós)

Noguera (juglans regia): fruit verd, sense obrir, de 4-4.5 cm. Fulles parcialment seques en un 50%

Lledoner (Celtis australis): fruit verd, d'un tamany entre 0,9 i 1,2 cm, de tamany adult. Fulla de l'arbre verda

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulla verda, glans d'un tamany entre 0,7 i 1,1 cm, en creixement

Om (Ulmus minor): fulles encara verdes

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, fruits (ametlles) encara verdes, de tamany adult (al voltant dels 3 cm de llargada), i encara sense obrir

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits (glans) entre 0.5 i 1 cm, en creixement

Garric (Quercus coccifera): Brots entre 1 i 5 cm de longitud, fruits (glans) entre 1.6 i 2.2 cm, en creixement

Aranyoner (Prunus spinosa): Fruit madur (blau negrós), fulla encara verda amb brots anuals de l'ordre de 5-11 cm de longitud.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruit en avançat estat de maduració (80% de fruits vermells i 20% de fruits de color carbassa). Brots encara amb la fulla verda i una longitud aproximada de 1-3 cm pel conjunt de la brotada de l'any.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): brots amb la fulla totalment verda i una longitud de 9 a 25 cm. Fruit madur (mores) en un 80%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fruit ja completament vermell (madur) i començant a assecar-se. Brots verds amb una longitud de brotada de l'any de 6 a 17 cm.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): brots verds amb una longitud de 12 a 23 cm, fruit encara verd i en creixement, amb un diàmetre de 0.4 a 0.7 cm.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any que ha arribat a fer 2.5 a 3 cm.

Roser bord (Rosa sp): fulla encara verda, amb brotades de l'any que arriben a assolir els 26 cm de longitud, i fruits madurs (completament vermells) en un 30%.