dimarts, 10 de novembre del 2009

Diari fenològic (dia 8 de novembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): s'ha produit la caiguda de la major part de la fulla, es pot considerar que queda sobre un 10% de la fulla a l'arbre.

Lledoner (Celtis australis): fruit completament . Pel que fa a les fulles, aquestes ja han caigut en un 80%, i la resta presenten un color groc.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Les glans, ja plenament madures, han caigut a terra. Pel que fa a les fulles, aquestes presenten un color groc-marronós en un 60% d'elles.

Om (Ulmus minor): S'observa un 80% de fulles grogues, comencen a caure.

Ametller (Amygdalus communis): Fulla encara verda, malgrat que una part d'elles han caigut ja a terra degut a les fortes ventades (sobre un 20% del total).

Carrasca (Quercus rotundifolia): Fruits ja de tamany adult començant a agafar color marronós en un 40%.

Garric (Quercus coccifera): Fruits completament madurs i caient a terra.

Aranyoner (Prunus spinosa): La gran majoria de fulles (un 95%) ja han caigut a terra, mentre la resta encara romanen a la planta, esent de color entre vermell i groc. Queden alguns fruits ben secs a l'arbust.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fulles completament de color vermell-marronós amb fruit madur i parcialment sec.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): fulla ja canviant de color (vermellosa) en un 25% del total, estable respecte a la setmana passada.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Brots encara verds, primeres fulles grogues, similar a la setmana passada.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Sense canvis: fruits madurs i de color negre i fulles parcialment groguenques.

Timó (Thymus vulgaris): completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): s'ha produit la caiguda d'un 50% de la fulla, i de la que resta a l'arbust, un 10% d'ellaés de color verd, mentre que la resta té color vermell-marronós.

Comentaris: Les fortes ventades de mestral que han durat pràcticament tota la setmana han comportat una sèrie de conseqüències. Per una banda, s'ha iniciat amb força la caiguda de la fulla dels primera arbres i arbusts caducifolis, per altra banda, la baixada de temperatures ha comportat un alentiment en el creixement d'algunes espècies herbàcies, fet que s'ha donat també per l'assecament de la capa superficial del terreny degut a la persistència del vent.
En l'agricultura continua la sembra del cereal i la germinació dels camps sembrats dies enrere.
No s'observa activitat d'insectes degut a les baixes temperatures.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada