dilluns, 28 de desembre del 2009

Diari fenològic (dia 27 de desembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): Sense fulla i en aturada hivernal.

Lledoner (Celtis australis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Queda un 5% del total de les fulles per caure.

Om (Ulmus minor): Sense fulla i en aturada hivernal.

Ametller (Amygdalus communis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Carrasca (Quercus rotundifolia): En aturada hivernal.

Garric (Quercus coccifera): En aturada hivernal.

Aranyoner (Prunus spinosa): Sense fulla i en aturada hivernal.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Sense fulla i en aturada hivernal.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fulla caiguda en un 50%.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulla de color marró i caiguda en un 90%, aproximadament, fruit tot ell de color negre i madur.

Timó (Thymus vulgaris): Completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): En aturada hivernal
Roser bord (Rosa sp): La totalitat de la fulla ha caigut, queden alguns fruits dispersos a l'arbre.

Comentaris: La setmana ha estat molt més suau i plujosa que l'anterior, amb precipitacions abundants i una clara recuperació de temperatures. Això s'ha traduit en que els conreus herbacis hagin tingut un alleujament després de les dures condicions de la setmana passada, i que hagin reprès el creixement.
Pel que respecta als arbres i arbustos, pràcticament tots es troben en aturada hivernal i no tenen ja cap mena de moviment.

dilluns, 21 de desembre del 2009

Dades meteorològiques del SMC (14 al 20 de desembre de 2009)

Setmana de temperatures gèlides, les més baixes del present hivern i, molt probablement, les més baixes des de l'any 2005.
L'entrada d'aire fred provinent de Centreeuropa que es va iniciar el diumenge 13 va agafar molta força, amb una caiguda sobtada de temperatures i l'aparició de nevades a la comarca. Val a dir que, tret de l'extrem sud, en general han estat poc importants i més aviat anecdòtiques, però en tota la setmana, en els indrets més alts arreu i a la resta en els obacs, no s'ha fos gens de neu malgrat el poc gruix que n'hi havia, fet que dóna fe de les baixes temperaures que s'han assolit. Fins i tot és probable que en les zones més fondes les mínimes hagin baixat tranquil·lament per sota dels -10ºC, fet que no passa cada hivern.
Pel que fa a les precipitacions, com sol passar sempre que ens afecta una massa d'aire tant freda, aquestes, degut al seu origen continental, acostumen a ser molt seques, per la qual cosa les nevades han estat de poca importància. Habitualment es dóna aquesta circunstància, a temperatures molt baixes, precipitacions escasses. Per trobar nevades abundants cal buscar temperatures properes als 0ºC.
Tot això, com es pot veure a l'apartat de fenologia, ha afectat als vegetals de forma intensa.

Pel que fa a les dades que s'ha recollit aquesta setmana a les estacions del SMC més properes: 14/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós0,1-1,5-0,70,2
Lladurs5,1-1,81,70,2
Cervera-0,3-2,1-1,22,6
Òdena7,2-0,53,44,4
La Panadella-0,8-3,1-2,01,7
 
  15/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós-0,1-3,9-2,00,2
Lladurs-1-4,9-3,00
Cervera0,8-2,7-1,00
Òdena3,3-0,31,50
La Panadella-1,1-4,2-2,70
 
  16/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós-0,7-5,7-3,20
Lladurs-1,5-6,9-4,20
Cervera-0,3-5,3-2,80
Òdena3-4,3-0,70
La Panadella-1,4-5,2-3,30
 
  17/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós-0,2-2,6-1,40
Lladurs0,2-3,9-1,90
Cervera0,7-2,2-0,80,3
Òdena3,50,42,00,1
La Panadella-0,7-4,6-2,70
 
  18/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós0,5-4,9-2,20
Lladurs0,2-6,1-3,00
Cervera1,3-5,6-2,20
Òdena4,6-4,9-0,20
La Panadella-0,3-6,5-3,41,1
 
  19/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós0,4-7,2-3,40
Lladurs2,5-6-1,80
Cervera0,3-5,7-2,70
Òdena4-7,3-1,70
La Panadella-1,3-6,5-3,90
 
  20/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós0,4-8,8-4,20
Lladurs0,9-9,7-4,40
Cervera0,6-7,2-3,30
Òdena4,3-6,4-1,10
La Panadella-0,7-7,9-4,30

Diari fenològic (dia 20 de desembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)


Noguera (Juglans regia): Sense fulla i en aturada hivernal.

Lledoner (Celtis australis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Queda un 5% del total de les fulles per caure.

Om (Ulmus minor): Sense fulla i en aturada hivernal.

Ametller (Amygdalus communis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Carrasca (Quercus rotundifolia): En aturada hivernal.

Garric (Quercus coccifera): En aturada hivernal.

Aranyoner (Prunus spinosa): Sense fulla i en aturada hivernal.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Sense fulla i en aturada hivernal.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): 100% de fulla de color groc, n'ha caigut una part (aproximadament un 25%).

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulla de color marró i caiguda en un 90%, aproximadament, fruit tot ell de color negre i madur.

Timó (Thymus vulgaris): Completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): Fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): La totalitat de la fulla ha caigut, queden alguns fruits dispersos a l'arbre.

Comentaris: La setmana ha estat molt i molt freda, amb temperatures negatives els 7 dies de la setmana, arribant a mínimes properes als -10ºC, i amb petites nevades. Aquest fet condiciona que pràcticament no s'observa fauna per la zona, i pel que fa a les espècies herbàcies i que no es troben en aturada hivernal, aquestes presenten un mal aspecte, amb fulles arronsades per culpa del fred i la sequedat de l'ambient i el terreny. S'atura el creixement de tots els conreus, almenys pel que fa a la part aéria, a l'espera de determinar si hi ha hagut danys degut a les gelades, sobretot en la colza.

dimecres, 16 de desembre del 2009

Diari fenològic (dia 13 de desembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)


Noguera (Juglans regia): Sense fulla i en aturada hivernal.

Lledoner (Celtis australis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Queda un 15% del total de les fulles per caure.

Om (Ulmus minor): Sense fulla i en aturada hivernal.

Ametller (Amygdalus communis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Carrasca (Quercus rotundifolia): En aturada hivernal.

Garric (Quercus coccifera): En aturada hivernal.

Aranyoner (Prunus spinosa): Sense fulla i en aturada hivernal.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Sense fulla i en aturada hivernal, queden fruits pendents de ser consumits per la fauna.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): 80% de fulla de color groc, encara sense caure.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulla de color marró i caiguda en un 50%, aproximadament, fruit tot ell de color negre i madur.

Timó (Thymus vulgaris): Completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): Fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): La totalitat de la fulla ha caigut, queden alguns fruits dispersos a l'arbre.

Comentaris: La progressiva i acusada baixada de temperatures de la segona part de la setmana, amb les primeres gelades i lleugeres nevades, han accentuat la caiguda de la fulla dels arbres i arbustos caducifolis, i l'entrada en aturada hivernal de la majoria de les espècies.
Tant sols algunes espècies herbàcies creixen de forma lleugera, aprofitant la relativa humitat i temperatures suaus de principis de setmana, fet que ha afavorit, per exemple, un creixement constant dels conreus herbacis d'hivern.
No s'observa activitat d'insectes el dia de l'observació, ja que la situació atmosfèrica és ja clarament hivernal (boira i temperatura propera als 0ºC).

dilluns, 14 de desembre del 2009

Dades meteorològiques del SMC (6 al 13 de desembre de 2009)

Els darrers dies s'han caracteritzat per un canvi progressiu envers les condicions purament hivernals. A primers de setmana han continuat les característiques dels dies anteriors, amb predomini de cels poc o mig ennuvolats, pas de cues de fronts molt poc actius i algunes precipìtacions febles.
Posteriorment, l'aparició d'un anticicló potent al nord d'Àfrica ens ha portat un temps absolutament estable, amb sol i boires a les terres interiors, que de forma puntual arribaven a l'Alta Segarra, portant un temps fred i humit, però sense precipotacions. Cal destacar les inversions tèrmiques que es donaven a les nits i matinades, amb mínimes més fredes a les zones baixes.
A finals de setmana, el moviment d'aquest anticicló cap al nord ha permés l'entrada d'una massa d'aire molt freda provinent de Centreuropa, amb formació d'una àrea de baixes presions damunt la zona mediterrània que ha ocasionat, el diumenge dia 13, les primeres nevades anecdòtiques del present hivern, sobretot en zones altes on, fins i tot, va arribar a quallar lleugerament.
Les dades de temperatura i precipitació recollides els darrers 8 dies a les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya són les següents:06/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
14,3
4,3
9,3
0,2
Lladurs
14,4
3,4
8,9
0
Cervera
14
3,7
8,9
0
Òdena
18,5
0,8
9,7
0
La Panadella
13,6
7
10,3
007/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
10,3
5,5
7,9
0
Lladurs
9,2
4,2
6,7
0,2
Cervera
11
5,3
8,2
0
Òdena
15,9
7,3
11,6
0
La Panadella
10,7
6,9
8,8
008/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
10,2
4,7
7,5
0
Lladurs
6,5
4,3
5,4
0,2
Cervera
11,2
3,8
7,5
0
Òdena
15,2
2,8
9,0
0
La Panadella
10
5,9
8,0
009/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
12,7
2,6
7,7
0,2
Lladurs
12,4
3,2
7,8
0,2
Cervera
11,4
2,4
6,9
0
Òdena
15,9
0,8
8,4
0
La Panadella
10,6
3,4
7,0
010/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
15,2
2,8
9,0
0,2
Lladurs
14,3
4,8
9,6
0
Cervera
12,3
2
7,2
0
Òdena
18,8
0,8
9,8
0
La Panadella
12,6
4,9
8,8
011/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
9,6
0,7
5,2
0,2
Lladurs
13,1
2
7,6
0
Cervera
6,3
-0,9
2,7
0
Òdena
16,3
-0,1
8,1
0
La Panadella
9,8
4,3
7,1
012/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
8,6
2,3
5,5
0,2
Lladurs
6,7
0,8
3,8
0
Cervera
4,1
-2,7
0,7
0
Òdena
11,5
-1,4
5,1
0
La Panadella
7,5
2
4,8
013/12/2009T. Max.
T. Min.
T. Mitjana
Precipitació (mm)
Pinós
2
-1,1
0,5
0,4
Lladurs
3,2
-2,5
0,4
0
Cervera
1,8
-0,9
0,5
3,8
Òdena
5,1
0,9
3,0
0,1
La Panadella
1,4
-1,2
0,1
4,8

dimecres, 9 de desembre del 2009

Diari fenològic (dia 6 de desembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): Queda un 5% de la fulla per caure.

Lledoner (Celtis australis): Ja ha caigut la totalitat de les fulles, queda algun fruit residual a l'arbre per caure o per ser consumit per la fauna.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Queda un 25% del total de les fulles per caure.

Om (Ulmus minor): Sense fulla i en aturada hivernal.

Ametller (Amygdalus communis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Carrasca (Quercus rotundifolia): En aturada hivernal.

Garric (Quercus coccifera): En aturada hivernal.

Aranyoner (Prunus spinosa): Sense fulla i en aturada hivernal.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Sense fulla i en aturada hivernal, queden fruits pendents de ser consumits per la fauna.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): 40% de fulla de color groc, encara sense caure.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulla tota de color marró i parcialment caiguda, fruit madur.

Timó (Thymus vulgaris): Completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): Fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): La totalitat de la fulla ha caigut, queden alguns fruits dispersos a l'arbre.

Comentaris: Les precipitacions caigudes la setmana passada, per bé que no gaire importants, i juntament amb la relativa suavitat de les temparatures que s'ha tornat a imposar, ha facilitat que hi hagi de nou un creixement de les plantes herbàcies, facilitant, per exemple, un don desenvolupament dels conreus de cereals.
No s'observa activitat d'insectes.
En termes generals cal destacar que s'ha accelerat la caiguda de la fulla: en la major part d'espècies ja ha caigut gairebé del tot, ajudat pel vent que ha anat bufant els darrers dies de forma insistent, i la majoria d'espècies ja es troben en aturada vegetativa.

diumenge, 6 de desembre del 2009

Dades meteorològiques del SMC (29 de novembre al 5 de desembre de 2009)

Els darrers 7 dies s'han caracteritzat per una continuació en la pauta de la situació que ens afecta les darreres setmanes. Ha continuat el pas de fronts atlàntics, potser una mica més actius que els de deis enrere, que han deixat pluges febles i localment moderades a l'extrem nord. La temperatura ha anat baixant de forma lenta degut al gir dels vents al nord-oest (mestral o serè), que ha portat alguns dies de cel blau i lluminós i neu a les muntanyes. No obstant això, les temperatures segueixen clarament més altes que el que seria habitual per aquesta època, caldrà esperar si a mitjans-finals de mes comença a afectar-nos alguna invasió freda.
Aquestes són les dades obtingudes de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya més properes: 29/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós102,86,41,4
Lladurs7,81,54,77,4
Cervera10,63,37,02,9
Òdena12,40,96,70,2
La Panadella8,93,36,12,6
 
  30/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós6,30,33,30
Lladurs6,30,33,30
Cervera6,71,13,90
Òdena9,64,16,90,1
La Panadella4,80,42,60
 
  01/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós8,90,54,70
Lladurs8,2-1,63,30
Cervera8,90,74,80
Òdena11,33,37,30
La Panadella6,803,40
 
  02/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós11,20,86,01,4
Lladurs9,8-1,24,30,6
Cervera11,11,26,20,6
Òdena14,92,38,60,1
La Panadella10,61,96,30,2
 
  03/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós8,23,65,90,4
Lladurs6,93,35,10,2
Cervera9,85,27,51,5
Òdena12,55,69,10,1
La Panadella8,64,26,40,9
 
  04/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós132,98,00
Lladurs10,91,66,30
Cervera13,14,48,80
Òdena15,77,311,50
La Panadella11,43,57,50
 
  05/12/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós9,63,46,50
Lladurs1036,50
Cervera9,22,55,90
Òdena13,41,77,60
La Panadella8,62,65,60

dimarts, 1 de desembre del 2009

Dades meteorològiques del SMC (22 al 28 de novembre)

La darrera setmana s'ha caracteritzat pel pas de diversos fronts atlàntics molt poc actius que ens han portat algunes precipitacions de poca importància i un lent però progressiu descens de les temperatures, abandonant ja les temperatures tant suaus de la setmana passada. Fins i tot s'ha observat algunes gelades en zones fondes, amb marcades inversions tèrmiques els dies de major estabilitat, com és ara el dia 25.
Les precipitacions recollides en tota la zona han estat de poca importància, entre 1 i 4 mm com a molt, acompanyades en elguns casos de vent, el qual ha facilitat que aquesta aigua s'evapori ràpidament i no pugui ser aprofitada.
La direcció dels vents dominants ha estat entre W-SW i W-NW.

 22/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós12,75,79,20
Lladurs12,95,99,40,2
Cervera13,37,810,60,6
Òdena16,18,512,30,4
La Panadella12,17,19,60,4
 
  23/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós12,63,17,90
Lladurs12,63,98,30
Cervera12,63,78,20
Òdena15,93,79,80
La Panadella11,54,17,80
 
  24/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós13,338,20,2
Lladurs12,91,87,40,2
Cervera13,42,68,00
Òdena17,31,19,20
La Panadella12,93,78,30
 
  25/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós15,24,810,00
Lladurs15,65,210,40
Cervera15,13,69,40
Òdena18,9-1,58,70
La Panadella14,87,911,40
 
  26/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós14,23,58,90
Lladurs13,24,28,70,6
Cervera13,84,19,01
Òdena18,1411,10,3
La Panadella136,19,61,5
 
  27/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós104,37,20,2
Lladurs8,435,70,4
Cervera10,668,30,1
Òdena12,35,38,80,3
La Panadella9,15,17,10,1
 
  28/11/2009  
 T. Max.T. Min.T. MitjanaPrecipitació (mm)
Pinós10,62,46,50,2
Lladurs8,2-0,14,10,2
Cervera10,42,66,50
Òdena13,60,57,10
La Panadella9,32,86,10,1

Diari fenològic (dia 29 de novembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)

Noguera (Juglans regia): Queda un 5% de la fulla per caure.

Lledoner (Celtis australis): Queda un 5-10% de la fulla per caure, la resta ja ha caigut. Les fulles que encara romanen a l'arbre són de color groc, i queda part dels fruits, la resta han caigut o han estat menjats per ocells.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulles completament marronoses, i n'ha caigut aproximadament un 25% del total.

Om (Ulmus minor): Queda menys del 5% de les fulles a l'arbre (totes de color groc), la resta ja han caigut totes.

Ametller (Amygdalus communis): Ha caigut un 80% de la fulla, la que queda a l'arbre és tota ella de color groc.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Glans madures i caigudes a terra.

Garric (Quercus coccifera): Glans madures i caigudes a terra.

Aranyoner (Prunus spinosa): Pràcticament el 100% de les fulles ja han caigut a terra.

Arç blanc (Crataegus monogyna): La totalitat de les fulles ja ha caigut a terra, queden els fruits a la planta encara per ser consumits pels ocells.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): 20% de fulla de color groc.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulla de color marronós en un 50%, un 25% de color groc i un 25% de color verd. El fruit és madur i de color negre.

Timó (Thymus vulgaris): Completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): Fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): La totalitat de la fulla ha caigut, queden alguns fruits dispersos a l'arbre.

Comentaris: La baixada continuada de temperatures fa que l'activitat dels insectes quedi pràcticament anul·lada. Això, junt amb la sequera del terreny, fa que el creixement de les herbes quedi aturat.
Pel que fa a l'agricultura, s'ha acabat la sembra del cereal, la gran majoria de camps ja han germinat, per bé que de forma irregular, essent més difícil aquesta en els camps sembrats a posteriori, en que la humitat del terreny era més escassa.