dilluns, 21 de desembre del 2009

Diari fenològic (dia 20 de desembre de 2009)

Observacions fetes a Cal Roters (Castellfollit de Riubregos)


Noguera (Juglans regia): Sense fulla i en aturada hivernal.

Lledoner (Celtis australis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Queda un 5% del total de les fulles per caure.

Om (Ulmus minor): Sense fulla i en aturada hivernal.

Ametller (Amygdalus communis): Sense fulla i en aturada hivernal.

Carrasca (Quercus rotundifolia): En aturada hivernal.

Garric (Quercus coccifera): En aturada hivernal.

Aranyoner (Prunus spinosa): Sense fulla i en aturada hivernal.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Sense fulla i en aturada hivernal.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulla de color vermellosa en un 50%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): 100% de fulla de color groc, n'ha caigut una part (aproximadament un 25%).

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulla de color marró i caiguda en un 90%, aproximadament, fruit tot ell de color negre i madur.

Timó (Thymus vulgaris): Completament secs.

Argelaga (Genista scorpius): Fruits (llegums) ja completament seques i caigudes al terra, i brotada de l'any verda.

Roser bord (Rosa sp): La totalitat de la fulla ha caigut, queden alguns fruits dispersos a l'arbre.

Comentaris: La setmana ha estat molt i molt freda, amb temperatures negatives els 7 dies de la setmana, arribant a mínimes properes als -10ºC, i amb petites nevades. Aquest fet condiciona que pràcticament no s'observa fauna per la zona, i pel que fa a les espècies herbàcies i que no es troben en aturada hivernal, aquestes presenten un mal aspecte, amb fulles arronsades per culpa del fred i la sequedat de l'ambient i el terreny. S'atura el creixement de tots els conreus, almenys pel que fa a la part aéria, a l'espera de determinar si hi ha hagut danys degut a les gelades, sobretot en la colza.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada