dimarts, 14 de desembre del 2010

Diari fenològic (12 de desembre de 2010)

Noguera (Juglans regia): Arbre sense fulles i en aturada hivernal.

Lledoner (Celtis australis): Arbre sense fulles i en aturada hivernal.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Fulles de color marró en un 100%, fulles parcialment caigudes.

Om (Ulmus minor): Arbre sense fulles i en aturada hivernal.

Ametller (Amygdalus communis): Fulles verdes encara però que en part ja han caigut a terra.

Carrasca (Quercus rotundifolia): L'arbre ja està en aturada hivernal.

Garric (Quercus coccifera): L'arbust ja està en aturada hivernal.

Aranyoner (Prunus spinosa): Arbust en aturada hivernal, tot i que encara queden fruits madurs a la planta.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Arbust en parada hivernal, ja no queden fulles ni fruits.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fulles parcialment vermelloses (en un 50% del total).

Lligabosc (Lonicera etrusca): Fulla parcialment seca en un 50%, i la resta segueix verda o groga.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Fulles groc-marronoses al 100% i parcialment caigudes.

Timó (Thymus vulgaris): Segueix igual, amb fulles verdes o parcialment seques en indrets més secs.

Argelaga (Genista scorpius): Igual, els fruits ja secs ja han caigut de les plantes, i brots foliars de fins a 3 cm de longitud.

Roser bord (Rosa sp): arbust en aturada hivernal, però encara queden els fruits madurs.

Esparraguera (Asparagus acutifolius): Segueix igual, sense fruits apreciables.

Pi blanc (Pinus halepensis): Brots de fins a 24 cm, fruits de 2 cm (pinyes).

Botja (Dorycnium pentaphyllum): Sense canvis: brots foliars de fins a 16 cm.

Maleïda (Linum suffruticosum): Sense canvis: fruit ja madur i llavor completament disseminada.

Jonça (Aphyllanthes monspeliensis): Sense canvis: fruits que ja han disseminat.

Tortellatge (Viburnum lantana): En aturada hivernal complerta, ja no queden fulles ni fruits a l'arbust.

Comentaris: Segueix la germinació dels cereals, ajudada per les temperatures més suaus dels darrers dies i la relativa humitat del sòl. La germinació està essent bona a la pràctica totalitat de camps. Continua també el bon creixement de la colza sembrada mesos enrere.

Continua la collita de l'oliva.

Pel que fa a la vegetació, cal destacar que la gran majoria d'espècies ja estàn en aturada hivernal, amb la caiguda de les fulles de les espècies caducifòlies que ja s'ha acabat pràcticament del tot, malgrat que algunes espècies arbustives encara conserven els fruits que seran consumits pels ocells durant l'hivern. La vegetació herbàcia segueix creixent a un ritme lent.

No hi ha activitat d'insectes, però sí que s'observa molta activitat de senglars (sòl remenat).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada