dimarts, 5 d’octubre del 2010

Diari fenològic (3 d'octubre de 2010)

Noguera (Juglans regia): No hi ha massa canvis, els fruits ja són madurs i les fulles són verdes en general, per bé que seques de les puntes. Encara no han començat a caure.


Lledoner (Celtis australis): Igual, segueixen les fulles encara verdes i el fruit groc, per tant, a mitja maduració.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Brots de 6 a 12 cm (esporàdicament més de 20 cm), fruit (glans) de fins a 20 mm, encara verds, alguna gla ha començat a caure a terra malgrat que encara no han madurat.

Om (Ulmus minor): Sense canvis: brots foliars de 7 a 18 mm de longitud, comença a haver fulles grogues (aprox. un 10% del total).

Ametller (Amygdalus communis): Fruits (ametllons) esquitllats en un 100%, i fulles encara verdes, sense començar a caure.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Brots de 5 a 20 cm sense créixer, i fruits de fins a 20 mm, en lent creixement.

Garric (Quercus coccifera): Glans en lent creixement, fins a 22 mm, encara ben verdes.

Aranyoner (Prunus spinosa): Sense canvis: fruit completament madur i fulles parcialment de color groc-vermell,per bé que la majoria ben verdes.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruits de 1 a 1.2 cm de diàmetre, de color vermell en un 100%, brots de 3 a 7 cm de longitud, sense canvis respecte la setmana anterior.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Fruits madurs al 100% i fulles completament verdes.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Sense canvis respecte la setmana passada: brots de més de 20 cm amb la fulla que comença a assecar-se (50%), fruits de fins a 8 mm de diàmetre, plenament madurs i en molts casos ja consumits pels animals.

Gessamí groc (Jasminum fruticans):  Igual que la setmana passada: brots de més de 25 cm, fruits de 6-9 mm, plenament madur (de color negre).

Timó (Thymus vulgaris): Segueix igual, amb fulles verdes o parcialment seques en indrets més secs.

Argelaga (Genista scorpius): Igual, els fruits ja secs ja han caigut de les plantes, i brots foliars de fins a 3 cm de longitud.

Roser bord (Rosa sp): Sense canvis: brots de fins a 30 cm de longitud, fruits de 1.6-2.2 cm de diàmetre de color vermell plenament (madurs) i fulles completament verdes.

Esparraguera (Asparagus acutifolius): Segueix igual, sense fruits apreciables.

Pi blanc (Pinus halepensis): Brots de fins a 24 cm, fruits de 2 cm (pinyes).

Botja (Dorycnium pentaphyllum): Sense canvis: brots foliars de fins a 16 cm, disseminació complerta.

Maleïda (Linum suffruticosum): Sense canvis: fruit ja madur i llavor completament disseminada.

Jonça (Aphyllanthes monspeliensis): Sense canvis: fruits que ja han disseminat.

Tortellatge (Viburnum lantana): Tot igual: fruits madurs en un 100% i molts d'ells consumits pels ocells. Fulles encara verdes.

Comentaris: Comença la germinació dels camps de colza sembrats dies enrere, ja que les condicions d'humitat i temperatura han estat força favorables, sobretot els primers dies. En els cereals, segueix la preparació del terreny, i es comencen a collir les ametlles.

En els vegetals, segueix el procés d'acabar la maduració dels fruits i comencen a canviar de color algunes fulles, de moment de forma incipient, senyal que s'apropa l'hivern. Segueix brotant molta herba degut a les bones temperarures de dia i la humitat del terreny, sobretot en indrets obacs.

Pel que fa als insectes, hi ha activitat en les hores centrals del dia, que la temperatura és suau, però ja decreix molt a primera i darrera hora, quan la temperatura ja baixa clarament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada