dimarts, 28 de setembre del 2010

Diari fenològic (26 de setembre de 2010)

Noguera (Juglans regia): Fruits ja madurs (amb la coberta oberta), i fulles verdes amb les puntes lleugerament seques. No hi ha creixement.


Lledoner (Celtis australis): Sense canvis, amb brots de fins a 26 cm i fruits de fins 1.2 cm, de color groguenc, encara no són madurs. Fulles encara ben verdes.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Brots de 6 a 12 cm (esporàdicament més de 20 cm), fruit (glans) de fins a 19 mm, encara verds, alguna gla ha començat a caure a terra malgrat que encara no han madurat.

Om (Ulmus minor): Sense canvis: brots foliars de 7 a 18 mm de longitud, fulles encara completament verdes.

Ametller (Amygdalus communis): Fruits (ametllons) esquitllats en un 90%, i brots foliars de 5 a 15 cm.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Brots de 5 a 20 cm sense créixer, i fruits de fins a 18 mm, en lent creixement.

Garric (Quercus coccifera): Brots foliars de 5 a 10 cm, i fruits de fins a 21 mm que continuen creixent.

Aranyoner (Prunus spinosa): Fruits de color lila fosc (plenament madurs), i brots foliars de fins a 10 cm, les fulles comencen a canviar de color cap a un color groc-vermellós, sense canvis.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruits de 1 a 1.2 cm de diàmetre, de color vermell en un 100%, brots de 3 a 7 cm de longitud, sense canvis respecte la setmana anterior.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Brots anuals de més de 40 cm de longitud, fruits madurs al 100%.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Sense canvis: brots de més de 20 cm amb la fulla que comneça a assecar-se (50%), fruits de fins a 8 mm de diàmetre, plenament madurs i en molts casos ja consumits pels animals.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Brots de més de 25 cm, fruits de 6-9 mm, plenament madur (de color negre).

Timó (Thymus vulgaris): Segueix igual, amb fulles verdes o parcialment seques en indrets més secs.

Argelaga (Genista scorpius): Igual, els fruits ja secs ja han caigut de les plantes, i brots foliars de fins a 3 cm de longitud.

Roser bord (Rosa sp): Brots de fins a 30 cm de longitud, fruits de 1.6-2.2 cm de diàmetre de color vermell plenament (madurs).

Esparraguera (Asparagus acutifolius): Segueix igual, sense fruits apreciables.

Pi blanc (Pinus halepensis): Brots de fins a 24 cm, fruits de 2 cm (pinyes).

Botja (Dorycnium pentaphyllum): Brots foliars de fins a 16 cm, disseminació complerta.

Maleïda (Linum suffruticosum): Fruit ja madur i llavor completament disseminada.

Jonça (Aphyllanthes monspeliensis): Fruits que ja han disseminat.

Tortellatge (Viburnum lantana): Tot igual: fruits madurs en un 100% i molts d'ells consumits pels ocells. Fulles encara verdes.

Comentaris: Pel que fa a l'agricultura, ha començat la sembra de la colza, ja que el terreny està relativament humit després de les darreres precipitacions. Pel cereal, continua la preparació del terreny prèvia a la sembra.
Pel que fa als vegetals, continua el procés de maduració dels fruits. Destacar que, degut a les darreres pluges, s'ha produit una naixença important d'herbes, fent que molts camps verdegin completament.
En el cas dels insectes, l'activitat s'ha reduit una mica ja que les temperatures són més baixes del normal, fresques de dia i fredes de nit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada