dilluns, 23 d’agost del 2010

Diari fenològic (22 d'agost de 2010)

Noguera (Juglans regia): Fruits de 4 cm de longitud, encara verds i brots de més de 70 cm. Els fruits encara no s'han obert.


Lledoner (Celtis australis): Brots de fins a 26 cm i fruits de fins 1.2 cm, encara verds.

Roure de fulla petita (Quercus faginea): Brots de 6 a 12 cm (esporàdicament més de 20 cm), fruit (glans) de 12 mm.

Om (Ulmus minor): Brots foliars de 7 a 18 mm de longitud.

Ametller (Amygdalus communis): Fruits (ametllons) de 3.5 cm, encara sense obrir-se, i brots foliars de 5 a 15 cm.

Carrasca (Quercus rotundifolia): Brots de 5 a 20 cm sense créixer, i fruits de fins a 13 mm.

Garric (Quercus coccifera): Brots foliars de 5 a 10 cm, i fruits de fins a 15 mm.

Aranyoner (Prunus spinosa): Fruits de color lila fosc (plenament madurs), i brots foliars de fins a 10 cm.

Arç blanc (Crataegus monogyna): Fruits de 1 a 1.2 cm de diàmetre, de color vermell en un 100%, brots de 3 a 7 cm de longitud.

Esbarzer (Rubus ulmifolius): Brots anuals de més de 40 cm de longitud, fruits madurs en un 30%, la resta són de color vermell o encara verds.

Lligabosc (Lonicera etrusca): Brots de més de 20 cm, fruits de fins a 8 mm de diàmetre, plenament madurs.

Gessamí groc (Jasminum fruticans): Brots de més de 25 cm, fruits de 5-8 mm, verds.

Timó (Thymus vulgaris): Fruits totalment secs, fulles verdes.

Argelaga (Genista scorpius): Llavors que han disseminat completament, quedant els fruits oberts a la planta, i brots foliars de fins a 3 cm de longitud.

Roser bord (Rosa sp): Brots de fins a 30 cm de longitud, fruits de 1.6-2.2 cm de diàmetre de color canviant a groc-ataronjat.

Esparraguera (Asparagus acutifolius): Espàrrecs de més de 1 m de longitud, flors ja caigudes, apareixen els fruits de 1-2 mm de diàmetre, encara verds.

Pi blanc (Pinus halepensis): Brots de fins a 24 cm, fruits de 2 cm (pinyes).

Botja (Dorycnium pentaphyllum): Brots foliars de fins a 16 cm, disseminació complerta.

Maleïda (Linum suffruticosum): Fruit ja madur i llavor completament disseminada.

Jonça (Aphyllanthes monspeliensis): Fruits ja madurs (negres) que ja han disseminat.

Tortellatge (Viburnum lantana): Fruits de color negre (madurs) en un 30%, la resta encara són vermells.


Comentaris: Un cop acabada la sega del cereal, en aquests dies es recull la palla i es prepara el terreny amb abocament i enterrat de purins, féms o fangs de depuradora, o un llaurat simple.

Pel que fa als vegetals, atesa la manca d'humitat pròpia de l'estiu del terreny, les herbes s'han assecat del tot, s'ha acabat la floració de les que encara continuaven en flor, i en general segueix el procés de maduració dels fruits d'arbres i arbustos.
Segueix l'activitat faunística elevada, sobretot pel que fa als insectes, particularment actius.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada